ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ THRIVING STREETS

Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης του Δήμου Ηγουμενίτσας για την αναβάθμιση και ανάδειξη της Περιοχής Παρέμβασης και την ενίσχυση της Βιώσιμης Κινητικότητας, στα πλαίσια του Έργου THRIVING STREETS, παρουσιάστηκε στα μέλη της Τοπικής Ομάδας Στήριξης (ULG) και στελέχη του Δήμου την Πέμπτη 4/8.

Το Έργο, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα URBACT ΙΙΙ, επιχειρεί να συνδέσει την αστική κινητικότητα με την οικονομική ευημερία, την προσβασιμότητα, την ένταξη, και την υγεία και να ενθαρρύνει την αλλαγή προς ανθεκτικές και ελκυστικές πόλεις.  

Το Σχέδιο Δράσης είναι αποτέλεσμα των συναντήσεων με ενδιαφερόμενους φορείς και κατοίκους, που αποτελούν την Τοπική Ομάδα Στήριξης (URBACT Local Group) σύμφωνα με την μεθοδολογία του Προγράμματος που βασίζεται στην συνδημιουργία και συναπόφαση.

Η SYNERGY EUROPEAN είναι Τεχνικός Σύμβουλος του Δήμου, για τον Συντονισμό της Ομάδας Στήριξης και για την ωρίμανση και ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης ανάδειξης της πιλοτικής περιοχής.