ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ευκαιρίες για χρηματοδότηση φορέων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, αλλά και ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι διαθέσιμες στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+ μέσα από την δεύτερη προκήρυξη για “Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας”.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση έχει σχεδιαστεί με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα σε μικρούς και νεοεισερχόμενους οργανισμούς, να διευρύνουν την πρόσβαση τους στο Πρόγραμμα ERASMUS+ και να χρηματοδοτήσουν διακρατικά έργα στους τομείς της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων, τη δημιουργία και ανάπτυξη διακρατικών δικτύων και την προώθηση διεθνών συνεργασιών

Με ευέλικτη κοινοτική επιχορήγηση, μικρότερη διάρκεια και απλούστερες διοικητικές απαιτήσεις, η δράση αυτή αποσκοπεί να προσελκύσει νεοεισερχόμενους οργανισμούς στο Πρόγραμμα ERASMUS+ ή οργανισμούς με μικρή εμπειρία σε διακρατικά έργα.

Στη SYNERGY υποστηρίζουμε με τον φορέα σας, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από το να προσδιορίσουμε τα ενδιαφέροντά, τις προτεραιότητες και τις ανάγκες σας και να αναπτύξουμε μια υψηλού επιπέδου πρόταση για χρηματοδότηση, καθώς επίσης να αξιολογήσουμε τα πιθανά εταιρικά σχήματα και να σας δικτυώσουμε με οργανισμούς του εξωτερικού που αναζητούν εταίρους. Είμαστε μαζί σας από την έναρξη της διαδικασίας έως και την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης σας..

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 6973243646 ή να στείλετε μήνυμα στο info@synergy-european.eu