ΕΝΑ ΝΕΟ PROJECT ΓΙΑ ΤΗΝ SYNERGY EUROPEAN

η Synergy European και επίσημα ξεκίνησε ένα νέο Ευρωπαϊκό έργο στην Λισαβώνα την προηγούμενη εβδομάδα. 

Το Green Skills 4 Entrepreneurship – GS4E είναι ένα έργο Erasmus+ που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και πράσινης οικονομίας. Το έργο επιδιώκει να ενισχύσει τις δεξιότητες και τις ικανότητες των επιχειρηματιών για να τους επιτρέψει να καινοτομήσουν και να περάσουν στη μετάβαση προς μια πιο πράσινη και κυκλική οικονομία. 

Στο πλαίσιο του έργο θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες:
- Θα πραγματοποιηθεί μια έρευνα καλών πρακτικών που θα εντοπίσει καλά πραδείγματα (GPs) από όλη την ΕΕ σχετικά με τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα, τις πράσινες δεξιότητες, τη χρηματοδότηση βιώσιμων πρακτικών.
– Θα δημιουργηθεί μία σειρά από Podcast που θα παρουσιάζει τις περιπτώσεις καλών πρακτικών που συλλέχθηκαν.
– Θα δημιουργηθεί μία σειρά από Εργαλείο Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Βιωσιμότητας για Επιχειρήσεις, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, για την αξιολόγηση του επιπέδου δεξιοτήτων βιωσιμότητας που υπάρχει στον οργανισμό τους.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:
– Η προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, η προώθηση βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών και η μείωση των επιπτώσεων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον.
– Να παρέχει στους επιχειρηματίες τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για τη δημιουργία και διαχείριση βιώσιμων επιχειρήσεων.
– Να διευκολύνει τη συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ επιχειρηματιών, των στελεχών επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα των πράσινων επιχειρήσεων.
– Η ευαισθητοποίηση για τη σημασία της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Οι εταίροι του έργου είναι η Form2you από τη Σίντρα/Λισαβόνα της Πορτογαλίας PB Akademie από το Λιντζ της Αυστρίας και η Synergy European από την Πάτρα.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κατηγορίες: EU Projects