ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εργαζόμαστε μαζί σας για να προσδιορίσουμε τα ενδιαφέροντα σας, τις προτεραιότητες σας και τις ανάγκες σας και στη συνέχεια αξιολογούμε τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης που σας ταιριάζουν, με βάση τους στόχους σας, με ένα χρονοδιάγραμμα για την τήρηση των προθεσμιών υποβολής.

 

– Προσδιορισμός ευκαιριών και χρηματοδοτικών εργαλείων

– Ανάπτυξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής χρηματοδότησης

– Αναζήτηση Εταίρων

– Συγγραφή πρότασης και υποβολή

– Διόρθωση (proofreading) και αξιολόγηση της πρότασης σας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Παρέχουμε υποστήριξη σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής του έργου σας και βοηθάμε να διασφαλίσετε ότι το έργο σας εκπληρώνει τους στόχους του.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:

– Καθημερινός συντονισμός και διαχείριση,

– Υλοποίηση και αναφορά φυσικού αντικειμένου του έργου,

– Θεματική τεχνογνωσία σε διάφορους τομείς πολιτικής,

– Διοργάνωση εργαστηρίων και τεχνικών συναντήσεων,

– Οπτική ταυτότητα και παρουσία στο διαδίκτυο,

– Υπηρεσίες δημοσιότητας και διάδοσης,

– Κεφαλαιοποίηση αποτελεσμάτων.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η υποβολή της δικής σας αίτησης μπορεί για διάφορους λόγους να μην είναι η καλύτερη και πιο επαρκής λύση για εσάς. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να είστε συνεργάτης στην πρόταση κάποιου άλλου Ευρωπαϊκού Οργανισμού ή Φορέα.

– Αναζητούμε μέσα από αποκλειστικά δίκτυα πιθανές συνεργασίες,

– Διαπραγματευτείτε με την κοινοπραξία για λογαριασμό σας,

– Προετοιμάζουμε τις διοικητικές και συμβατικές διαδικασίες,

– Παρακολουθούμε την διαδικασία μέχρι την τελική αξιολόγηση.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ​

Εξειδικευμένες συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης στρατηγικής, σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, σε τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και υποστήριξη σε θέματα σχεδιασμού, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης πολιτικών.

– Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση πολιτικής,

– Τομεακή έρευνα και ανάλυση,

– Ενεργοποίηση ενδιαφερόμενων οργανισμών (stakeholders)

– Σχεδιασμός συμμετοχικών διαδικασιών,

– Εκπαίδευση στελεχών,

– Δημόσιες διαβουλεύσεις και Ομάδες Εστιασμού (Focus Groups).

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ​

Βοηθάμε άτομα και επιχειρήσεις να καθορίσουν τις ανάγκες της αγοράς και των πελατών τους, να εντοπίσουν ευκαιρίες, να δημιουργήσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να αναπτύξουν εξωστρέφεια και καινοτομία.

– Προσωποποιημένη καθοδήγηση και συμβουλευτική (mentoring),

– Ανάπτυξη αρχικής ιδέας, Επιχειρηματικού Μοντέλου και Επιχειρηματικού Πλάνου,

– Διαχείριση καινοτομίας (Innovation Management)

– Εταιρική ταυτότητα και επικοινωνία,

– Παρουσία στο διαδίκτυο και διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.