ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΤΗΣΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση αφιερωμένη στην πολιτική συνοχής, η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων» #EURegionsWeek έρχεται και πάλι φέτος τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες για 20η φορά.

Με την πάροδο των ετών, η Εβδομάδα Περιφερειών της ΕΕ εξελίχθηκε σε μια μοναδική πλατφόρμα επικοινωνίας και δικτύωσης, όχι μόνο για περιφέρειες και πόλεις από όλη την Ευρώπη, αλλά και για αιρετούς, στελέχη, εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκούς.

Σκοπός της Εβδομάδας Περιφερειών της ΕΕ είναι να συζητηθούν οι κοινές προκλήσεις για τις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρώπης, να εξεταστούν πιθανές λύσεις και να έρθουν σε επαφή πολιτικοί, υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες της πολιτικής συνοχής.

Στα 19 προηγούμενα χρόνια, η εκδήλωση συνέβαλε σημαντικά στην προώθηση ενός περιβάλλοντος για την ανταλλαγή εμπειριών για όσους εφαρμόζουν την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ και διαχειρίζονται τα χρηματοδοτικά της μέσα.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων είναι ανοικτή σε:

  • Κυβερνητικούς υπαλλήλους σε Ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
  • Εκπροσώπους ιδιωτικών εταιρειών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ευρωπαϊκών και εθνικών ενώσεων
  • Μέλη των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Ακαδημαϊκούς, ερευνητές και επαγγελματίες στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής
  • Δημοσιογράφους από ευρωπαϊκά, εθνικά, περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι θεματικές για το 2022 είναι η Πράσινη Μετάβαση, η Εδαφική Συνοχή, η Ψηφιακή Μετάβαση και η Ενδυνάμωση των Νέων.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες στο διάστημα 10 με 13 Οκτωβρίου 2022.

Δείτε περισσότερα εδώ: https://europa.eu/regions-and-cities/

Κατηγορίες: General News